Praha druhou nejudržitelnější metropolí regionu

Mezinárodní společnost Arcadis zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje každé dva roky porovnává stovku globálních metropolí. K hlavním kritériím patří kvalita života obyvatel (pilíř Lidé), úroveň podnikatelského prostředí (pilíř Podnikání) a dlouhodobě udržitelný rozvoj (pilíř Planeta). Tyto body vycházejí z Cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů Organizace spojených národů (OSN). V celosvětovém měřítku se podle společnosti Arcadis Praha umístila na 23. místě.

„Praha je v aktuálním Arcadis’ Sustainable Cities Index hodnocena jako vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích (kvalita života obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí) se umístila celosvětově velmi vysoko. Index oceňuje například dostupnost a kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našeho hlavního města, rozvoj turismu, řadu příležitostí k podnikání a širokou nabídku pracovních míst. V rámci třetího pilíře (trvale udržitelný rozvoj) dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě. Prostor pro zlepšení je v dopravě, geografickém i virtuálním propojení města a ve zlepšení odpadového hospodářství,“ uvedla vedoucí oddělení Sustainability z české pobočky Arcadis Lenka Matějíčková.

Po Vídni je česká metropole druhou nejvíce trvale udržitelnou metropolí střední a jihovýchodní Evropy. Přední místo Praze ve středoevropském srovnání zajišťuje množství zeleně, dostupnost a kvalita zdravotní péče a vyváženost pracovního a osobního života. „Náš index ale poukazuje na nutnost omezit emise CO2, podpořit alternativní způsoby dopravy, jako jsou e-automobily a cyklodoprava, a zlepšit zpracování odpadních vod. V poslední jmenované oblasti Praha své renomé již zlepšuje. Od září 2018 je ve zkušebním provozu nová čistírna odpadních vod, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a má dostatečnou kapacitu pro současné i rostoucí potřeby metropole. S náklady 6,6 miliardy jde o největší investici města v posledních letech,“ řekla dále Matějíčková.

Praha má také připraveno budování záložních zdrojů nejen pro vodárenství. V akčním plánu města je kromě spolupráce s ČEPS na zajištění pozemků pro stavbu nové rozvodny v Čimicích rovněž budování záložních zdrojů pro vodárenskou infrastrukturu. Ty by totiž umožnily zásobovat 60 až 70 procent města vodou i v případě blackoutu. Také by se měla prodloužit doba, kdy jsou schopné fungovat pražské nemocnice na záložní dieselové generátory.

Scroll to Top