ČIŽP potrestala dvě firmy za kácení podél přítoku Hodslavského potoka

Inspekce v Českých Budějovicích uložila dvě pokuty v celkové výši 175 tisíc korun za kácení podél přítoku Hodslavského potoka v Lipně nad Vltavou. Firmy CONDUCO a 1. Písecká lesní a dřevařská způsobily škodlivý zásah do významného krajinného prvku.

„Zjistili, že došlo k vykácení břehových porostů v úseku dlouhém asi 250 metrů podél hlavního přítoku Hodslavského potoka, aniž by byly zachovány kosterní břehové dřeviny, jak bylo určeno v závazném stanovisku ke kácení vydaném Městským úřadem Český Krumlov,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice.

Firma CONDUCO dostala pokutu 100 tisíc korun. Společnosti 1. Písecká lesní a dřevařská, která kácení provedla na základě objednávky firmy CONDUCO, pak uložili inspektoři pokutu 75 tisíc korun. Inspekce zdůraznila, že údolní nivy a vodní toky jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením a význam dřevin rostoucích v těchto místech spočívá například v jejich krajinářské a protierozní hodnotě.

„Plošným odstraněním břehových porostů dojde k úbytku živočichů i rostlin kvůli zmenšení úkrytových a potravních možností. Změní se také zastínění a tím i teplota v toku,“ doplnil Jiráček. Obě firmy pokuty akceptovaly.

Scroll to Top