Nový zdroj pitné vody pro Zábřeh na Šumpersku

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk hledá nový zdroj vody v prameništi Lesnická. Zdejší letité vrty jsou už pro zásobování obyvatelstva nepoužitelné. Loni v lokalitě objevila průzkumná sonda zásobárnu podzemní vody, avšak kvůli vysokému obsahu železa by byla nutná její nákladná úprava. Nový vrt má tak nahradit ty, jež byly uvedeny do provozu již v roce 1976.

„Postupně se začaly projevovat negativní důsledky zemědělské činnosti spočívající v kontaminaci a postupném zvyšování koncentrace dusičnanů až na hranici povolených limitů, což vedlo k ukončení odběru pitné vody z těchto vrtů a nahrazení vodou z prameniště v Olšanech,“ uvedl starosta Zábřehu a člen představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk František John.

V současnosti je skupinový vodovod Zábřeh napojen na zdroj pitné vody v Olšanech a zásobuje i Šumperk. „Díky skupinovému vodovodu je tak zajištěno zásobování obyvatel Zábřehu kvalitní pitnou vodou. Nový vrt v prameništi Lesnická má posílit bezpečnost a soběstačnost celého systému,“ podotkl John.

Průzkumný vrt v roce 2018 vyšel na 5 milionů korun, většinu pokryla dotace. Kvůli vysokému obsahu sloučenin železa však bude zakonzervován. Podle odborníků to souvisí se sopečnou činností v oblasti v minulosti. Hydrologové uvedli, že bude v nivě řeky Moravy v okolí Zábřehu kvalitní pitná voda v dostatečném množství, jen je třeba narazit na správnou zásobárnu. Znalci také zdůraznili, že voda ve větších hloubkách pochází přímo z pramenné oblasti Jeseníků.

Scroll to Top