Lesy ČR upravily Ondřejovický potok za 13 milionů

Protipovodňovou úpravu bezmála dvoukilometrového úseku Ondřejovického potoka v okrese Jeseník v Olomouckém kraji provedli vodohospodáři z Lesů České republiky. „Na několika místech se nacházely ještě původní kamenné zdi poškozené před pěti lety přívalovou povodní, která způsobila silnou erozi dna i břehů. Upravili jsme proto skoro celé koryto toku,“ uvedl vedoucí správy toků pro oblast povodí Odry z podniku Lesy ČR Miroslav Kahánek.

Vodohospodáři nahradili dřevěné prahy a balvanité skluzy na dně koryta železobetonovými žebry, kamennými pasy i prahy se soustavou betonových stupňů. „V nejvyšší části toku jsme postavili čtyři betonové přehrážky obložené řádkovým zdivem z lomového kamene. Původní kamenné rovnaniny jsme opravili a zpevnili betonem,“ sdělil Kahánek. Ondřejovický potok se naposled upravoval v roce 2005. Stavba, na které se také podílelo ministerstvo zemědělství, začala v květnu 2017 a skončila na konci loňského roku.

V roce 2018 Lesy ČR úspěšně realizovaly řadu významných projektů. „Jedná se například o řeku Hučivou Desnou na Šumpersku. Zde jsme opravili koryto. Akce byla klasifikována jako veřejný zájem, financována z dotací a celková cena činila 6,6 milionu korun,“ řekla v únoru pro vodarenstvi.cz mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Dále vyzdvihla například protipovodňová opatření v obci Němčice v Pardubickém kraji. „Účelem bylo vyřešit transformaci povodňové vlny a ochránit obec před povodní. Byla vybudována suchá nádrž se zemní sypanou hrází výšky 9,4 metru a provedena úprava koryta potoka Zlatý Pásek protékajícího obcí. Z ceny 31,6 milionu korun bylo 20,5 milionu hrazeno z dotace ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II,“ uvedla Jouklová.

Od roku 2016 se Lesy ČR zapojují do dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Podnik mimo jiné obnovuje vodní plochy. Do programu je zařazeno 29 nádrží, ze kterých je 7 již obnoveno. „Na rok 2019 jsou naplánovány stavební investice ve výši 260 milionů korun, z toho ze dvou třetin alokované částky počítáme s dotacemi. Do opravy a údržby vodohospodářského majetku investujeme 80 milionů,“ uzavřela Jouklová.

Scroll to Top