Skuteč musí skoncovat s vypouštěním splašků do vodotečí

Skuteč odkanalizuje místní části, hrozily by jinak vysoké pokuty za nelegální vypouštění splašků. V částech Lažany, Skutíčko, Radčice a Žďárec existují úseky trubního vedení, do nichž jsou napojeny odpady z některých rodinných domků. Takové vypouštění má Skuteč povoleno odborem životního prostředí Městského úřadu Chrudim. Informoval o tom Deník. 

„Situace ohledně vypouštění je zmíněným odborem důsledně kontrolována, zvyšuje se četnost kontrol a limity pro vypouštění odpadních vod se zpřísňují. Orgán státní správy životního prostředí také nemusí v budoucnu povolení k vypouštění vod prodloužit, přičemž městu by hrozily pravděpodobně dost vysoké sankce,“ řekl starosta Pavel Bezděk.

Město přistoupilo k přípravě odkanalizování a dnes je připravena projektová dokumentace včetně vydaného stavebního povolení pro Skutíčko i Lažany, přičemž na tyto dvě lokality Skuteč v uplynulém měsíci požádala o dotaci. „V případě Skutíčka i Lažan odhaduji náklady na 20 až 25 milionů korun. Mohli bychom získat dotaci ve výši šesti až sedmi milionů, pokud do toho započítáme i příspěvek od kraje,“ řekl starosta.

O možných dotacích bude jasno zhruba do června letošního roku, a Skuteč pak vypíše výběrové řízení na dodavatele díla. Podle vedoucího oddělení vodního hospodářství chrudimského odboru životního prostředí Pavla Korečka tlak na municipality ohledně vypouštění splašků sílí.

„Zákon sice neurčuje konkrétní datum, do kdy musejí být kanalizace hotové, nicméně vodní zákon producenty tlačí, aby plnili limity, jež se navíc obvykle během roku nebo dvou zpřísňují. V určitých případech sice může obec dostat na vypouštění málo čištěných vod povolení, ale i tyto případy budou posuzovány stále přísněji, a navíc se za takový postup platí. Jednoho dne tedy zřejmě nastane situace, kdy bude vypouštění nevyčištěných vod natolik finančně nákladné, že obce raději přistoupí ke zřízení kanalizace,“ doplnil Koreček.

Scroll to Top