Pokuta za nezajištění správné klasifikace nebezpečných chemických směsí

Výrobce nebezpečných chemických směsí, firma BASF Stavební hmoty Česká republika, z Chrudimi, dostal od inspektorů ČIŽP pokutu 140 tisíc korun. Společnost správně neklasifikovala nebezpečné směsi, které míchala. To je ovšem předpoklad, že se ke spotřebiteli dostane výrobek zabalený do bezpečných obalů a označený tak, aby se předešlo ohrožení lidí při zacházení s ním. Prokazatelné tak došlo k porušení legislativy.

„Například klasifikace lepicí a armovací stěrkové hmoty pro zateplovací systémy (PCI Multicret SUPER, balení o hmotnosti 25 kilogramů) neodpovídala skutečné nebezpečnosti směsi. Od června 2015 do května 2018 uvedla firma na český trh přes 260 tisíc kusů výrobku. Období trvání přestupku považujeme za velmi dlouhé a množství směsi za velmi vysoké. Správná klasifikace produktu byla základní povinností výrobce,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

Podle inspektorů například u epoxidového lepidla (MasterBrace ADH 400, balení o hmotnosti 6,5 kilogramů) chyběla informace pro bezpečné zacházení při jeho odstraňování. Některé z kontrolovaných nebezpečných chemických směsí také nebyly při jejich prvním uvedení na trh ohlášeny do registru chemických látek a přípravků ministerstva zdravotnictví. „Ten slouží jako databáze základních informací o vlastnostech nebezpečných chemických směsí, například při ošetřování úrazů, které jsou jimi způsobeny. Třeba u jednoho výrobku neexistovala v této databází žádná informace více než čtyři roky,“ doplnil Trávníček.

Firma ihned po kontrole doplnila klasifikaci směsi o chybějící nebezpečnost, oznámila změny ministerstvu zdravotnictví a provedla revizi označování směsí i organizační systémové změny. Tyto kroky inspekce vzala v potaz při vyčíslování pokuty, která mohla být vyšší než 140 tisíc.

 

Scroll to Top