Brno řeší revitalizaci řek a dalších vodních ploch

Město se připravuje kromě rozsáhlých úprav dvou největších brněnských řek, Svratky a Svitavy, na revitalizaci povodí Staré Ponávky. Akce je rozdělena do šesti etap, dvě z nich budou hotovy už v letošním roce. Další čtyři vyjdou město na 80 milionů korun.

„Stavební úpravy, které již nyní probíhají na Staré Ponávce, realizuje Veřejná zeleň města Brna. Konkrétně se jedná o dvě etapy. První se věnuje vytvoření rekreační vodní plochy. Ta bude napájená vodou z Ponávky a na své jihozápadní straně bude mít hráz, která bude volně přístupná a bude vhodná pro posezení. Severozápadní část tohoto rybníčku bude mít přírodní charakter. Druhá etapa bude spočívat ve zpřístupnění řeky lidem. Při ulici Za Mostem je navrhovaná klidová zóna s přístupem k vodě. Proběhne drobná úprava nábřeží a dojde k vybudování schodů vedoucích k řece. Prostor by mohly ocenit především děti, protože bude vhodný ke krmení vodního ptactva “ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další etapy jsou zatím ve fázi projektové dokumentace. „Tři etapy projektuje společnost GEOtest a jednu společnost Sweco Hydroprojekt. Příprava projektů zbývajících 4 etap vyjde město na 2,5 milionu korun. Samotná realizace na 80 milionů korun,“ upřesnil Hladík. Podle něj je už fáze věnující se oživení soutoku Ponávky se Svratkou téměř připravena. „Budu usilovat o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města, aby mohla být co nejdříve hotova. Jedná se o etapu, kterou uvítají především mladé rodiny s dětmi. Vzniknou zde sportovní a rekreační plochy pro všechny věkové skupiny, budova se zázemím včetně toalet a terasy s přístupem k vodě,“ doplnil Hladík.

Scroll to Top