Referendum o vodárnách ve Zlíně nebude

Zastupitelé města vyhlášení referenda jednoznačně zamítli. Podle právních rozborů jsou dvě ze tří otázek, na něž měli lidé odpovídat, nesprávně položené. Přípravný výbor předložil návrh na pořádání referenda již v létě minulého roku, ale podle ministerstva vnitra v něm byly otázky položené tak, že o nich nelze referendum uspořádat.

Současný návrh se lišil pouze v tom, že došlo ke změně pořadí otázek. V pravomoci rady města je s návrhem na uspořádání referenda souhlasit, odmítnout jej nebo nechat bez rozhodnutí. Totožné možnosti mají zastupitelé.

Iniciátoři referenda o vodárnách ve Zlíně nasbírali již na konci srpna potřebných 7 000 podpisů. Požadovali, aby se v něm mohli obyvatelé Zlína vyjádřit k tomu, jestli chtějí, aby si vodárny provozovaly opět města a obce. Infrastrukturu ve vlastnictví Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK) totiž provozuje Moravská vodárenská, jež je součástí skupiny Veolia. Petici zlínské radnici odevzdali členové Spolku Aliance Voda Zlínsku.

„Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Vyhlášení referenda by stálo milion korun, a pokud by pak někdo napadl otázky, soud by mohl říct, že je neplatné. Navrhuji proto, abychom referendum nevyhlásili a soud nejdříve rozhodl o správnosti otázek. Pokud nám potom nařídí, abychom referendum vyhlásili, budeme to respektovat,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec. Proti byli pouze dva zastupitelé z SPD.

Kritikům vadí, že provozovatel generuje značné zisky, zatímco vodárny, jejímiž akcionáři jsou hlavně města a obce, se musejí starat o infrastrukturu. Proto se dostal do hry návrh referenda. Jeho iniciátoři se chtějí obrátit na soud, který by podle něho měl konání referenda umožnit.

V kauze ohledně VaK Zlín padl v březnu 2018 důležitý verdikt. Ten je příznivý pro Moravskou vodárenskou. Rozhodčí soud sdělil, že smlouva z roku 2004, kdy se rozhodovalo o prodeji části podniku, je platná. Současný model kritizuje řada akcionářů, tedy obcí a měst.

Otázky pro referendum předložené přípravným výborem:

Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín stávající členy orgánů VaK Zlín, zvolit nové členy a uložit těmto členům realizovat výsledky referenda?

Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín (dále jen VaK Zlín) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit jeho vedení prosazovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury VaK Zlín a za tímto účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou vodárenskou?

Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská?

Scroll to Top