VOS Jičín pro vodarenstvi.cz: Proinvestujeme 70 milionů korun

Redakce vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspěšnější dokončené projekty v loňském roce, sucho v oblasti jejich působnosti nebo o objem chystaných investic pro rok 2019.

„Z hlediska investic považujeme loňský rok za velmi úspěšný. Podařilo se nám totiž rozjet dvě významné akce,“ říká v rozhovoru manažerka marketingu a PR Magda Doležalová. Zmiňuje také problematiku sucha, odlehčovacích kalů nebo zpracování kalů z čistíren odpadních vod.

Vodohospodářská obchodní společnost je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné do toků. Byla založena na začátku roku 1994 a zaměstnává zhruba 130 zaměstnanců.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

Z hlediska investic považujeme loňský rok za velmi úspěšný. Podařilo se nám totiž díky podpoře dotací ze SFŽP rozjet dvě významné akce. Jde o kompletní přestavbu dvou úpraven vod – v Hořicích-Libonicích a v Lázních Bělohrad. V obou případech se jedná o modernizaci technologického zařízení, samotných budov a také zkapacitnění vrtů, a tím zefektivnění výroby vody a úpravy její kvality. Obě úpravny zásobují velkou část Hořicka, Bělohradska a Jičínska. Třetí naše úpravna v Březovicích, která zásobuje polovinu Hořic, prošla rekonstrukcí již v roce 2015. Budeme tak mít po dokončení staveb všechny úpravny a klíčové zdroje zmodernizované.

Vloni jsme byli úspěšní i v dalších dvou žádostech o dotace, tentokrát na posilování a propojování vodárenské infrastruktury. Státní fond životního prostředí nám podpoří propojení vodovodů na Hořicku a Kopidlensku. Celkové předpokládané náklady obou projektů jsou zhruba 130 milionů korun a k realizaci dojde během tří let. Oba projekty mají za cíl propojit stávající menší vodovody na silnější skupinové a posílit tím dodávku vody pro tamní obyvatele. To se nám vloni podařilo v trochu menším měřítku na Novopacku, kde jsme připojili obce Úbislavice a Krsmol na hlavní novopacký vodovod. Byly zde totiž dlouhodobě problémy se zdroji.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti?

Ano, i my máme bohužel lokality, kterých se sucho dlouhodobě dotýká. Byly to například již zmíněné Úbislavice, které se nám vloni podařilo vyřešit, nebo obec Bříšťany. Na posílení nyní čekají další lokality, jako je třeba Doubrava, které budou vyřešeny propojením na silnější zdroje. Letos jsme také začali projektovat propojení na silnější infrastrukturu ve Vysokém Veselí. Zde se nám totiž vloni nečekaně zeslabily zdroje a museli jsme to řešit také dovozem vody. Jen pro představu, od léta, kdy se problémy objevily, jsme sem museli dovézt téměř 2 500 kubíků vody. Zde ale není možnost propojení zdrojů na naši soustavu, využijeme tak nedalekou vodárenskou soustavu východní Čechy.

Nový zdroj by zde byl problematický, proto je tohle řešení technicky i ekonomicky nejvhodnější, i za cenu toho, že vodu budeme muset nakupovat. Propojení by mělo být hotové v roce 2020.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

V poslední době řešíme aktuální témata, která trápí snad všechny vodárenské společnosti. Jedním z nich je problematika zpracování kalů z čistíren odpadních vod. Naše společnost část kalů zpracovává k výrobě bioplynu (ČOV Jičín), a poté likviduje v kompostárnách či dodává pro výrobu hnojiv. Na novém řešení, které bude splňovat legislativní požadavky, nyní usilovně pracujeme. Již teď ale víme, že pro nás bude znamenat zvýšené náklady.

Další oblast, kterou se koncepčně zabýváme, jsou odlehčovací komory. Protože chce stát nově zpoplatnit jejich využívání, respektive zpoplatnit vypouštění vod z těchto komor do vodotečí, zjišťujeme možná technická řešení, jak je monitorovat. Tyto bezpečnostní přepady jsou v tuto chvíli využívány jen nárazově při deštích a nejsou ve většině případů sledovány. Jejich úpravy budou obnášet jak investiční, tak poté provozní náklady.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

Ročně investujeme do oprav a modernizací 50-60 milionů. Letos to ale bude okolo 70 milionů. V dalších třech letech to bude díky dotacím dalších 250 milionů navíc.

Scroll to Top