Blíží se verdikt o budoucnosti vodárenství na Šumpersku

V druhé polovině února má padnout rozhodnutí o tom, jak bude po roce 2020 vypadat provoz vodovodů a kanalizací na Šumpersku. Valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) by měla schválit vypsání koncesního řízení na další pětileté období. Některé obce zpočátku volaly po založení nové provozní společnosti ve vlastnictví municipalit. Podle studie by toto řešení ale bylo nejnákladnější a nutně by se promítlo do vyšších cen vody.

Vodovodní a kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod jsou majetkem firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk. Akcionáře společnosti tvoří 28 obcí a měst Šumperska. Provozování infrastruktury zajišťuje Šumperská provozní vodohospodářská společnost patřící do skupiny Suez Water. Za dva roky jí končí smlouva. Na dalších pět let by měl být vybrán provozovatel v koncesním řízení. Zároveň by se měla připravovat varianta budoucího vlastního provozování bez prostředníka. Podle starosty města Tomáše Spurného je primárním cílem Šumperku, aby vodohospodářskou infrastrukturu provozovaly obce, k čemuž se chce město dobrat bezpečným a pro občany cenově únosným způsobem. Výkonný ředitel VHZ Martin Budiš uvedl, že vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2020, se nenabízí jiné varianty, než je koncese, nebo přesvědčeníí vlastníka ŠPVS, aby prodal akcie společnosti VHZ. Ten to již jednou odmítl.

Část veřejnosti si přeje, aby si města a obce provozovaly vodohospodářskou infrastrukturu samy. „Varianta koncese není nejekonomičtější. Varianta vlastního provozování bez externích prostředníků je do konce roku 2020 stále realizovatelná. Máme připravené lidi, jen k tomu není vůle,“ řekla v prosinci zastupitelka uskupení Proregion Zdeňka Dvořáková Kocourková. „Odborníci spočítali, že náklady na zřízení nové společnosti by činily od dvou set padesáti do tří set milionů korun. Při této částce bychom museli skokově zvýšit cenu vody zhruba o patnáct korun za kubík,“ konstatoval dříve předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Podle něj by bylo problémem také to, že by se vyčerpaly peníze potřebné na nutné opravy i nové stavby vodovodních i kanalizační potrubí a čistíren odpadních vod.

Scroll to Top