SOVAK ČR: V roce 2019 průměrná výše vodného a stočného vzroste o ...

Na konci ledna proběhla v Praze tisková konference SOVAK ČR. Jednotlivým tématům se podrobněji věnuje také vodarenstvi.cz. K nejvýznamnějším tématům patřila výše plateb za vodné a stočné, která se v České republice bude v roce 2019 pohybovat průměrně v rozmezí 88–90 korun za kubík vody.

Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze podle sdružení konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 %.

„Případné vyšší nárůsty byly v některých případech vyvolány především čerpáním dotací a podmínkou čerpání ze strany Operačního programu Životní prostředí na finanční udržitelnost realizovaných projektů výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

K dalším faktorům ovlivňujícím výši plateb za vodné a stočné patří výrazné meziroční skokové navýšení cen energií, dále růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce infrastruktury. Vodárenské společnosti také musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Z aktuálních údajů ministerstva zemědělství vyplývá, že v roce 2017 činila celková suma prostředků určených na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury zhruba 14 miliard korun, což představovalo 39% podíl v platbách za vodné a stočné. „Za potěšující lze označit skutečnost, že objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků vodovodů a kanalizací každoročně roste a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné,“ řekl předseda představenstva SOVAK ČR Miloslav Vostrý.

Scroll to Top