Povodí Vltavy sníží hladinu v nádrži Slapy

 5. až 8. února bude snížena hladina v nádrži Slapy na kótu 266,50 – 266,30 metru nad mořem. Důvodem jsou stavební práce ve vzdutí vodního díla, prohlídka břehů a návodního líce vzdouvacího objektu. Nejpozději 9. února 2019 bude hladina opět zvýšena na úroveň obvyklou pro zimní období.

Proces proběhne plně v souladu s platným manipulačním řádem vodního díla Slapy vybudovaného na Vltavě u stejnojmenné obce ve Středočeském kraji. Podle rozlohy je šestou největší přehradou v České republice. Její hloubka je 58 metrů a hladina zásobního prostoru je v nadmořské výšce 271 metrů nad mořem.

Na území o celkové rozloze 28 708 kilometrů čtverečních spravuje Povodí Vltavy více než 22 000 kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 kilometrů významných toků, přes 12 000 kilometrů drobných toků a dalších více než 4 300 kilometrů neurčených drobných vodních toků.

Scroll to Top