Významné investice SmVaK Ostrava na Opavsku

Společnost letos investuje do obnovy a rozvoje infrastruktury 657 milionů korun, z čehož necelých 120 milionů zamíří na Opavsko. Vodohospodáři v regionu dokončí projekty z loňského roku a zahájí další. Například 62 milionů korun půjde do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

Na jaké práce se chystají SmVaK Ostrava v samotné Opavě vysvětlil technický ředitel společnosti Martin Veselý. „Dvě stavby nás čekají v ulici Pekařská, kde vyměníme celkem zhruba 500 metrů litinového vodovodního potrubí z poloviny minulého století ve špatném technickém stavu s náklady téměř pěti milionů korun. Ve stejné městské části odstartujeme modernizaci vodovodní sítě v ulicích U Cukrovaru a Rolnická, kterou dokončíme v příštím roce. Menší stavba nás čeká také v ulici Do Polí, kde vyměníme sedmdesát metrů poruchového ocelového potrubí za řad z tvárné litiny.“

Nejnákladnější stavba v oblasti obnovy kanalizační infrastruktury v Opavě podle Veselého čeká v Olomoucké ulici. Zde za více než deset milionů korun bezvýkopovou technologií vodohospodáři zmodernizují 320 metrů stávající stoky a související infrastruktury, když do stávajícího potrubí vtáhneme textilní inverzní rukávec s polymerací s tloušťkou stěny minimálně 14 milimetrů. Nahrazeno bude také pět atypických čtvercových revizních šachet.

Dva miliony korun také firma podle Síbrta uvolní do rekonstrukce dvě stě metrů vodovodního řadu se zvýšenou četností poruch v Křižíkově ulici, kdy litinu nahradí tvárná litina s vnitřní výstelkou a zahájí přípravné práce k dalším stavbám obnovy vodovodní infrastruktury v ulicích Palackého, Mostní a Sadová, které dominantně proběhnou v roce 2020. Významné projekty se připravují rovněž ve Velké Polomi, Oticích, Jančí, Hradci nad Moravicí nebo Vršovicích. Tyto akce si vyžádají náklady v orientační výši 45 milionů korun. SmVaK Ostrava budou také pokračovat ve stavbě čistírny odpadních vod v Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem za více než 90 milionů korun. Akce byla zahájena loni a měla by být dokončena v roce 2020.

Významné investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil v listopadu generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Scroll to Top