Před vstupem na zamrzlé vodní plochy varuje také Povodí Moravy

Vlivem nízkých teplot dochází k zamrzání hladin nádrží a řek. Vstup na ledovou plochu však představuje riziko v podobě boje o život.

„V současnosti se tloušťky ledu vodních nádržích pohybují v řádu jednotek centimetrů, proto nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Ledová celina může být navíc vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena, a hrozí tak prolomení ledu i při mírném zatížení. Vstup na zamrzlé plochy vodních a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí,“ zdůraznili vodohospodáři.

V této souvislosti také Povodí Moravy upozorňuje, že vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, kde platí zákaz vstupu obecně. Obdobné varování vydalo před několika dny také Povodí Labe.

Ilustrační foto

Scroll to Top