FVI 2019: Vostrý zdůraznil důležitost spolupráce s mladými vodohospodáři

Po příspěvku Pavla Policara předstoupil s prezentací předseda představenstva SOVAK ČR a bývalý generální ředitel plzeňské vodárny Miloslav Vostrý. Zopakoval základní data českého vodárenství a zaměřil se na hlavní výzvy jím řízeného sdružení, mezi které patří sucho, pesticidy ve vodách, odlehčovací komory, kalové hospodářství, dvousložková cena vody a lidské zdroje.

V oblasti sucha Vostrý hovořil o zvyšujícím se provozním úsilí a důrazu na řádnou funkci infrastruktury, budování pokročilých systémů řízení vodárenských soustav nebo snižování ztrát vody. Vostrý neopomenul částku 1,7 miliardy, kterou bude Českou republiku stát boj s pesticidy ve vodě. V oblasti odlehčovacích komor předseda SOVAK ČR vyzdvihl aktivitu sdružení v podobě řešení stavebně-technického zajištění nových požadavků.

Tématika dvousložkové ceny vody podle Vostrého vyžaduje zejména komunikaci SOVAK ČR s politickou reprezentací, veřejností i obcemi, ale také inspiraci v zahraničí. Vodárenství podle Vostrého dlouhodobě trápí odchod zkušených pracovníků do důchodů a nedostatečný příliv absolventů středních a vysokých škol s vodohospodářským zaměřením. Vostrý rovněž v této souvislosti zdůraznil spolupráci SOVAK s odbornými školami a mladými vodohospodáři z Young Water Professionals Czech Republic.

Ilustrační foto 

Scroll to Top