Na Příbramsku se připravují na třídění tuků

Některá města a obce se už připravují na povinnost pořídit kontejnery na jedlý olej. Od roku 2020 by měla vstoupit v platnost povinnost třídění, aby již nedocházelo k ničení kanalizace a čistíren odpadních vod. Například Sedlčany chtějí letos instalovat ve sběrných místech nádoby na použité jedlé tuky a oleje.

Mnoho domácností v Sedlčanech vylévá škodlivé látky do městské kanalizace, trpí i čistírna odpadních vod. Radnice nyní řeší konečnou podobu sběrných nádob. „S největší pravděpodobností budou mít dvojité dno, aby se zabránilo úniku tuků a olejů,“ vysvětlil sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. V Petrovicích už Sedlčany předběhli. „Obec má už od roku 2010 tento problém vyřešený, protože tuky a oleje z kuchyní je od té doby možné odkládat ve sběrném dvoře,“ prozradil starosta Petr Štepánek.

Pracovníci vodáren a kanalizací jsou znepokojeni, co všechno lidé splachují či vylévají do kanalizace. „Největší problémy v potrubí způsobuje člověk. Příkladem je vylití betonové směsi do kanalizace při stavebních úpravách domu, nebo dokonce vhození odpadkového koše, který způsobil totální ucpání kanalizace,“ prozradil například v prosinci 2017 vedoucí provozu kanalizační sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Marcel Ulrich.

Podobný materiál pak může způsobit milionové škody. „Tuky se v odpadních vodách ochladí, vytvoří shluky, které se nabalují na stěny potrubí, šachty a všechny objekty v kanalizaci. Poté na sebe vážou plovoucí nebo posouvané předměty v odpadních vodách, jako jsou hygienické potřeby či štěrk, až vytvoří hroudu. Ta vytvrdne a kanalizaci ucpe, nebo minimálně zmenší její průtok,“ pokračoval Ulrich.

O problematice také opakovaně hovořil generální ředitel společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava Anatol Pšenička. „Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzval občany k odpovědnosti Pšenička.

Scroll to Top