Intersucho: V krátkodobém horizontu se stav sucha měnit příliš nebude

Během posledního týdne roku 2018 spadlo nejvíce srážek v jižních Čechách, kolem 30 milimetrů. Na Moravě a v Polabí to bylo zhruba třikrát méně. V posledních dnech minulého roku se pak sněhová pokrývka držela jen na horách.

„V krátkodobém výhledu očekáváme zlepšení nasycení vrstvy půdy do jednoho metru, nicméně v nížinách stále zůstáváme hluboko pod hodnotami, které by zaručovaly dosycování vrstev podzemních vod. Snižování deficitu jde zatím na úkor akumulace sněhové pokrývky, která se díky nadprůměrným teplotám neformuje. Tím sice dochází k dosycování půdního profilu, ale nesnižuje se celkový deficit vláhy v krajině, protože chybí zásoby vody ve sněhu,“ vysvětlili výzkumníci z Intersucha.

Projekt v zemích střední a jihovýchodní Evropy sleduje zemědělské sucho z tvrdých měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Díky jejich zpětné vazbě může portál upravovat mapy podle skutečné situace. Nejvíce zemědělských zpravodajců se nachází na Znojemsku, Břeclavsku, Lounsku nebo Rakovnicku.

Ilustrační foto 

Scroll to Top