Vánoce jsou tady, ale zbytky hodování do kanalizace nepatří!

Vánoce jsou sice svátky klidu, míru a pohody, ale zvlášť o ní nemohou každoročně mluvit vodohospodáři. Nezodpovědnost části obyvatel jim pravidelně přidělává práci navíc. Například do čistíren SmVaK Ostrava přitéká stabilně velké množství látek a předmětů, které do odpadu nepatří a následně způsobují problémy na strojích a zařízeních. Vodaři proto opět vyzývají k odpovědnému přístupu.

„V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k premiantům, lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ zdůraznil mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Podle ředitele kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolky způsobují velké problémy v odpadní vodě oleje a tuky. O to horší je to při vánočním smažení kaprů. „Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají,“ vysvětlil Tlolka.

Některá města jsou v tomto ohledu odpovědná a pomáhají problém řešit. Například Český Těšín umístil do ulic kontejnery pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv. „Do kanalizace také v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ doplnil Tlolka.

Podle generálního ředitele společnosti Anatola Pšeničky jde o zásadní problém. „Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují,“ potvrdil Pšenička. SmVaK Ostrava také v této souvislosti finalizují vzdělávací program pro školy o významu vody pro člověka a životní prostředí, který se zaměřuje právě na problematiku odpadních vod.

Ilustrační foto 

Scroll to Top