Změna vodného a stočného v Mladé Boleslavi

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zdražují od ledna vodu. Za vodné zaplatí lidé 53,60 korun oproti 52,24 korun a stočné 44,60 korun místo 41,40 korun. Celkem je kubík vyjde na 98,20 korun.

„U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle výměru Ministerstva financí České republiky. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady. Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2019, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřicího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu,“ vysvětlil ředitel společnosti Jan Sedláček. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobují pitnou vodou zhruba sto tisíc obyvatel ve Středočeském kraji. Více než 95 procent akcií vlastní obce a města okresu Mladá Boleslav.

Scroll to Top