Opava vloží do fondu obnovy vodovodů a kanalizací 3,42 milionu

Opavští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Ten je nastaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 1,07 miliardy korun. „V listopadu, po nástupu do funkcí, jsme na stůl dostali návrh rozpočtu, který byl deficitní, chybělo v něm 170 milionů. Každou položku jsme proto pečlivě probírali s vedoucími jednotlivých odborů a hledali úspory,“ uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

Rozpočet v Opavě byl nastaven s přebytkem 33,52 milionu, z toho 30 milionů bude použito na splátku úvěru, 3,42 milionu se vloží do fondu obnovy vodovodů a kanalizací a 100 tisíc do fondu zajišťovacího. Například pro technické služby je vyčleněno 131,9 milionu korun.

Lidé na Opavsku pijí kvalitní vodu bez pesticidů

Dlouhodobě kvalitní vodu má přehrada Kružberk. Pesticidy jsou zde totiž pod úrovní stanovitelnosti. Nádrž na řece Moravici v Moravskoslezském kraji začala být napouštěna v roce 1955. V posledních letech prošel Kružberk modernizací za 77 milionů korun. Podle dispečera Povodí Odry Lubomíra Jaroše bylo primárním cílem akce prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení pevnostních a estetických vlastností namáhaných betonových konstrukcí.

„Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být snížení obsahu pesticidů ve vodě, nejsou nutná. Pitná voda v oblastech, které zásobuje společnost SmVaK Ostrava, má dlouhodobě výbornou kvalitu. Je to dáno kvalitou zdrojů, zlepšením stavu životního prostředí v posledních desetiletích a také moderní úpravárenskou technologií,“ zdůraznil v říjnu mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt.

Na území více než šedesátitisícového města provozuje společnost 161,5 kilometru kanalizace a čistírnu odpadních vod s projektovanou kapacitou 149 tisíc ekvivalentních obyvatel. K nejvýznamnější akci letošního roku v Opavě patří z pohledu SmVaK Ostrava oprava kanalizace a vodovodu v Krnovské ulici v centru města. Jedná se o úsek mezi náměstím Republiky a zastávkou Stará silnice.

Opavsko také potěšila zpráva Krajské hygienické stanice v Ostravě, která provádí kontrolní stanovení pesticidů v pitné vodě ve vodovodní síti. Z výsledků laboratorních analýz prováděných na území okresu Opava podle Deníku vyplývá, že limit pro žádnou pesticidní látku ani její metabolit nebyl v roce 2018 na Opavsku ve veřejném vodovodu překročený.

Scroll to Top