Sucho monitoruje nový systém MŽP – HAMR

Ministerstvo životního prostředí spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi si klade za cíl především informovat širokou veřejnost. Druhou fázi ministerstvo spustí v průběhu léta 2019. Ta bude naopak zaměřena na požadavky úprav vodního zákona. Na projektu ministerstvo spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

„První verze HAMRu, kterou zveřejňujeme dnes, má sloužit hlavně veřejnosti. Přináší informace o suchu, včetně videa s vysvětlujícím komentářem, jak systém používat. HAMR nám soustředí informace o suchu pod jeden portál a zjednoduší informovanost široké veřejnosti,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Ze současné verze se tak veřejnost dozví, kde je na území České republiky sucho a jak je závažné.

„Důležitou roli při zvládání sucha hraje i osvěta, lidé by měli vědět, jak postupovat, pokud se na jejich území sucho objeví a výhled do dalších dní nebude příznivý. V takové chvíli je rozhodně na místě správně racionálně hospodařit s vodou, tedy nenapouštět bazény, zalévat pouze zachycenou srážkovou vodou, nesekat trávníky a také pro dlouhodobější adaptaci na sucho zajistit dostatečně kapacitní zdroj pitné vody a snižovat její spotřebu na příklad využitím šedých či srážkových vod v objektech,“ doplnil Brabec.

V HAMRu může veřejnost najít rozlišení jednotlivých typů sucha. První mapa prezentuje sucho meteorologické. Další mapy pak vývoj sucha v různých oblastech, jak se projevuje. Poslední mapa zahrnuje i informace o nakládání s vodami a prezentuje stav množství dostupných zdrojů k požadavkům v dané oblasti. K dispozici je také vývoj za posledních 12 týdnů a procentuální čísla o ploše území zasažené některou kategorií sucha.

Portál rovněž obsahuje informace o aktuálních hodnotách odtoku a procentuálního nasycení retenční kapacity půd. Součástí HAMRu bude i speciální rozhraní pro klíčové odběratele vody.

HAMR je dostupný zde. 

Scroll to Top