Vodné a stočné v Ústí nad Orlicí se zvýší o 2,30 koruny

Ředitel vodárenské divize společnosti Tepvos Michal Kaválek vysvětlil, že se do zdražení vody promítají zvyšující se náklady. Většina obyvatel města s patnácti tisíci obyvateli vodu odebírá z městského zdroje. Vodné bude od ledna 31,63 koruny a stočné 47,78 za kubík vody.

Cenovou politiku vodního hospodářství reguluje ministerstvo financí. Z ceny vody, kterou domácnosti zaplatí, odchází 41 % do veřejných rozpočtů v podobě daní a další odvodů. DPH na vodné a stočné je 15 %.

Cenu vodného a stočného reguluje také ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zdravotnictví a samotné obce či kraje. Toto rozčlenění může v praxi přinášet komplikace. Přiměřený zisk z regulované ceny by měl dané vodárenské společnosti poskytnout adekvátní návratnost použitého kapitálu. Samotnou míru výnosnosti určuje opět ministerstvo financí, které ji stanovilo ve vodárenství na 7 % z vloženého kapitálu, a zároveň nesmí zisk meziročně narůst o více než 7 % za vyrobenou jednotku s porovnáním se skutečností předcházejícího období.

V posledních letech se do obnovy vodohospodářské infrastruktury a zkvalitnění služeb dodávek pitné vody investuje v ČR zhruba 10 miliard korun ročně. Kvalita vody se posuzuje podle řady ukazatelů, mezi něž patří například počet překročení limitních hodnot, mezních nebo nejvyšších mezních ukazatelů.

Scroll to Top