Povodí Odry dostavělo suchou nádrž Loděnice

V těchto dnech byla ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice na Opavsku za více než 30 milionů korun. Stavba má ochránit obec Holasovice a místní část Loděnice před povodněmi na toku Lipinka až do úrovně stoleté vody. Stavební práce začaly v březnu 2017. Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu ministerstva zemědělství 129 260 Podpora prevence před povodněmi III. Zhotovitelem bylo sdružení firem POHL cz, Zvánovec a VHS-Vodohospodářské stavby.

„Těleso hráze nádrže Loděnice je navrženo jako sypané, homogenní, k převádění vody bude sloužit sdružený betonový objekt zajišťující funkci spodních výpustí i bezpečnostního přelivu. Objekt je z převážné části skryt hrázovým tělesem (zeminou), aby nenarušoval vzhled okolí. Pro zajištění maximální bezpečnosti nádrže je v pravém zavázání hráze do terénu vybudován nouzový přeliv ve formě terénního průlehu,“ vysvětlila mluvčí podniku Šárka Vlčková.

V souvislosti s komplexní ochranou obcí na horním toku řeky Opavy byly v roce 2017 dokončeny i suché nádrže Lichnov III a Lichnov V. Příští rok podnik dodělá stavební práce na suché nádrži Jelení. Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top