V podzemních vodách Moravského krasu vysoké koncentrace dusičnanů a chloridů

Kvůli ochranně Amatérské a dalších jeskyní začnou již od roku 2019 v některých lokalitách Chráněné krajinné oblasti Moravský kras platit přísnější pravidla. O některé pozemky ale přijdou zemědělci. Část Amatérské jeskyně totiž leží pod intenzivně zemědělsky využívanými plochami.

„Navrhli jsme vymezení první zóny ochrany, která má nejpřísnější podmínky. Je v ní zakázáno hnojení a používání biocidů. Pozemky budou zatravněny,“ vysvětlil šéf správy chráněné krajinné oblasti Leoš Štefka. Opatření se hlavně dotkne krasové plošiny u Ostrova u Macochy. „Příkladů je víc. Třeba u Vilémovic a Lažánek je řada závrtů oboraných na hranu. Okolo nich počítáme s nutností zachování třicet metrů širokých zatravněných pásů,“ uvedl Štefka.

Újmu zemědělcům správa nahradí. „Kroky jsme s nimi projednávali déle než rok. V konečném důsledku nikdo nevznesl proti opatření připomínky,“ zdůraznil Štefka. Vzniknou také IV. zóny ochrany, které současná oblast nemá. „Jedná se zejména o části zastavěných území obcí a měst. Třeba o část Jedovnic, Petrovic nebo Žďáru,“ informoval mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Podmínky by se měly nově zpřehlednit. „Zatímco v jedné části obce dosud musí správa chráněné krajinné oblasti povolit třeba barvu fasády nebo střechy, v druhé části mimo zónu toto lidé řešit nemusí. Nyní se podmínky srovnají,“ vysvětlil dále starosta Žďáru Patrik Mikulášek.

Agentura ochrany přírody a krajiny už záměr projednala s dotčenými obcemi. Ani ty nevznesly žádné námitky. Souhlasí i Jihomoravský kraj. „Návrh rada schválila bez připomínek,“ potvrdila krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Foto, zdroj: Brněnský deník 

Scroll to Top