Vznikne v Přerově velký nákladní přístav? Vláda bude jednat příští rok

Studie proveditelnosti, která měla posoudit ekonomické hledisko, ale i ekologický dopad vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, dala zelenou úvahám o realizaci v mnoha ohledech kritizovanému přístavu v Přerově. „Na čtrnácti stech stranách analyzovala různé varianty trasování, aby byla doporučena ta nejvhodnější. V zemědělsky jednotvárné krajině by vznikl vodní koridor doplněný o příbřežní mělké zóny, mokřady, tůňky a souvislý stromový pás. Nemělo by tedy jít o žádné betonové koryto,“ vysvětlil ředitel společnosti Plavba a vodní cesta Tomáš Kolařík.

Trasa přístavu by se měla vyhnout lužním lesům na Kojetínsku, ale také CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Poodří. „V Přerově má vzniknout největší nákladní přístav a logistické centrum v blízkosti strategické průmyslové zóny v Bochoři s napojením na všechny druhy dopravy – silniční, železniční, leteckou a vodní. Kromě nákladní plavby je zde velký potenciál i pro tu rekreační, protože by koridor propojil stávající Baťův kanál s Přerovem,“ upřesnil Tomáš Kolařík. V Přerově by tak mohlo dojít k napojení chemičky Precheza a teplárny pro nákladní plavbu, zatímco dál do centra města by dopluly rekreační a osobní lodě. U obce Rokytnice by vznikla propojením jednotlivých větví křižovatka tří moří – Severního, Baltského a Černého, do nichž se řeky vlévají.

„Pokud studie proveditelnosti potvrdila výhody, budeme rádi, když se projekt uvede do života. Převažuje ale mírný optimismus, protože investici by musel realizovat stát,“ zhodnotil primátor města Petr Měřínský. Starosta Lipníku Miloslav Přikryl hodnotí koridor jako nereálný. „A to jak po stránce ekonomické, tak i pokud jde o dotaci vodou – podívejme se na to, jak nízký je dnes průtok Bečvy. Nejsem si také jist, zda má šanci na život z hlediska dnešních schvalovacích procesů – územního plánování, stavebního a vodoprávního řízení a také veřejně známého stanoviska ekologických aktivistů,“ řekl Přikryl.

Ministerstvo dopravy počítá s dotací ve výši 85 procent z Evropské unie. Hovoří se také o možnosti zapojení zahraničních investorů. „Vzorem pro příznivce vodního koridoru je v současné době realizovaný průplav ve Francii Seina – sever v délce 110 kilometrů,“ uzavřel Tomáš Kolařík.

Propojení Dunaje a Odry by vyšlo na 281 miliard a propojení všech tří řek, Dunaje, Odry a Labe na dvojnásobek. „Projekt vodního koridoru, propojující řeky Dunaj, Odra a Labe je ekonomicky efektivní z pohledu dopravního, vodohospodářského, energetického i rekreačního. Výsledky ekonomického hodnocení ukázaly, že největší smysl má propojení Dunaje a Odry,“ shrnul výsledek studie proveditelnosti ministr dopravy Dan Ťok.

Scroll to Top