Milion korun pro studii k omezení množství fosforu v Orlíku

Středočeský kraj přispěje milionem korun partnerům v jižních Čechách, jež nechávají vypracovat studii, z níž by mělo vyplynout, jak omezit přísun fosforu do Orlíku. Látka bývá označována jako hlavní viník toho, proč voda v oblíbené rekreační oblasti na pomezí středních a jižních Čech v druhé polovině letních prázdnin obvykle zezelená.

Studie je jednou ze společných akcí Středočeského a Jihočeského kraje. Díky ní by mělo být jasné, jak by se oproti současnému stavu snížil přísun fosforu do Orlíku o dvě třetiny, tedy o 117 tun ročně. „Po realizaci opatření, která by měla navrhnout, by mělo množství fosforu klesnout na 75 tun ročně,“ konstatoval náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Podle něj jsou původci fosforu v přehradě jak rybníky a rybniční hospodaření i zemědělství, tak také komunální odpadní vody. Informuje o tom zejména dokument nazvaný Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík. Studie za celkem šest milionů korun má být hotová v květnu 2020. Realizace konkrétních omezujících kroků by se měla uskutečnit v příštích deseti až patnácti letech.

Před několika týdny také uspořádalo Povodí Vltavy veřejné jednání, kde představitelé podniku informovali zástupce 36 dotčených obcí a měst a orgánů státní správy a o aktuální hydrologické situaci, plánovaném budování nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík nebo modernizaci sportovního lodního zdvihadla. Dále hovořili o realizaci sjezdů do vody v okolí vodní nádrže Orlík či zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko.

Orlická přehrada je součástí Vltavské kaskády. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Vzniklému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Přehrada byla uvedena do provozu 22. prosince 1961. Největší hloubka je 74 metrů a jde o nejobjemnější nádrž v České republice.

Scroll to Top