Desetina kontrolovaných malých vodních elektráren porušila zákon

Inspektoři z České inspekce životního prostředí zkontrolovali v letošním roce 135 malých vodních elektráren. Kontroloři se zaměřili zejména na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U čtrnácti objektů odhalili porušení vodního zákona.

„Oproti roku 2017, kdy zákon porušilo 13 procent kontrolovaných elektráren, se tedy situace o něco zlepšila. Podíl na tom mají jak pravidelné kontroly ČIŽP, tak i lepší kázeň provozovatelů elektráren. Nejčastějším zjištěným prohřeškem bylo letos opět nedodržení stanoveného minimálního zůstatkového průtoku. Nerespektování podmínek pro odběr vod může způsobit dočasné nebo i trvalé poškození fauny a flóry vázané na vodní prostředí. V krajním případě může dojít až ke snížení samočisticích schopností řek,“ řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss. Inspekce za zjištění pochybení zatím zahájila devět přestupkových řízení. V ostatních případech řízení o pokutě probíhá a dalších 5 případů se přestupková řízení připravují.

Scroll to Top