Ochrana stromů proti suchu v Hradci Králové

Hradecké technické služby dokončují podzimní výsadbu 476 stromů. V prvních letech života pomohou stromům hydroabsorbenty. Přípravky gelové konzistence totiž dokáží v půdě zadržet co nejvíce vody ze srážek nebo zálivky a omezit tak vliv sucha.

Při výsadbě dávají pracovníci technických služeb hydroabsorbenty do zeminy. „Věříme, že vložené náklady se nám v budoucnu vrátí prostřednictvím nižších nákladů na zálivku,“ uvedl ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Mezi vysazovanými stromy se podle Deníku nachází 95 javorů, 90 okrasných třešní a 64 lip.

Sucho ničilo stromy v Krnově

Radnice v Krnově letos bojovala s umíráním stromů ve městě. Na vině byly sucho a klesající hladina podzemní vody. Nedostatek vody pocítily starší, vzrostlejší a odolnější stromy. Radnice chce změnit druhovou skladbu vysazovaných dřevin.

„Abychom předcházeli podobné situaci, v jaké jsme se ocitli letos, bude potřeba sázet především teplomilnější druhy, odolné vůči suchu, a tím druhovou skladbu dřevin adaptovat na změnu klimatu. Ve městě se tak začnou více objevovat javory, jerlíny, duby, dřezovce nebo jeřáby,“ řekla v červnu Petra Mužíková z odboru životního prostředí.

Scroll to Top