SmVaK Ostrava: Rekordní investice do infrastruktury

Nejvýznamnější vodárenská společnost v Moravskoslezském kraji, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, hlásí pro příští rok největší objem investic v historii – 657 milionů korun. Meziročně je to o 127 milionů korun více.

Vodaři budou v příštím roce investovat do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Zhruba čtvrt miliardy vynaloží do oblasti kanalizací a čistíren, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu, Ostravského oblastního vodovodu.

Ten letos slaví šedesát let působnosti. Jeho systém se dělí na dvě části: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod. Podle ředitele Ostravského oblastního vodovodu Jiřího Komínka má 113 vodojemů systému kapacitu téměř 303 tisíc kubíků pitné vody a centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy. To vodohospodářům umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost dodávek.

„Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v letošním roce to bude zhruba 230 milionů nad rámec 530 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

K nejvýznamnějším investicím bude patřit modernizace strojně-technologického zařízení největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Zahájena bude také rekonstrukce významného přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá nebo modernizace přívodového traktu u vodojemů v Bruzovicích.

„V oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod budou investičně nejnáročnější likvidace kanalizačních výustí v Petřvaldu a Doubravě. Obě stavby vyjdou dohromady na více než 70 milionů korun. Více než 10 milionů poputuje do čistírny odpadních vod ve Frýdku-Místku do oblasti kalového hospodářství. Pokračovat bude také devadesátimilionová investice do komplexního odkanalizování a vybudování čistírny odpadních vod v Dobroslavicích nad Hlučínským jezerem. Významně modernizována bude také čistírna ve Štramberku – Kanadě,“ uvedl mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Významně investovat bude společnost rovněž do vodovodních sítí ve větších sídlech – centrech jednotlivých mikroregionů, ale i menších obcích v kraji. „Například ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zahájíme stavbu za více než 15 milionů korun, za více než 14 milionů vyměníme vodovodní řad v kopřivnické části Mniší a za více než 11 milionů v další části města – Lubině, za více než 9 milionů pak ve Štramberku. Za 13 milionů zrekonstruujeme vodovod v Oticích na Opavsku,“ vysvětlil na příkladech technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Další investice také proběhnou téměř ve všech bývalých okresních městech Moravskoslezského kraje. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy působící v České republice.

 

Scroll to Top