Ministr Brabec projedná s EK a Němci případné kompenzace za jez u ...

Vláda přijala Koncepci vodní dopravy 2016–2023. Počítá s výstavbou stupně u Děčína. Podle kabinetu dojde ke zlepšení splavnosti Labe od Ústí nad Labem k hranici s Německem. Jde o první systematický materiál pro vodní dopravu v České republice a jako hlavní příčinu poklesu přeprav v posledních dvaceti letech definovala vláda nedostatečnou spolehlivost splavnosti Labe od Ústí nad Labem po hranici s Německem. Ne všichni ovšem plány vítají.

Cílem stavby za 5 miliard korun má být zlepšení splavnosti Labe pro nákladní dopravu. Protože celková koncepce nepočítá s výstavbou jezů potřebných pro splavnost na německé straně, nezlepší se údajně podmínky ani na celém problematickém úseku mezi Ústím nad Labem a Drážďany. Náklad mezi Českou republikou a Německem je totiž dnes možný přepravovat po železnici. Její kapacita navíc není efektivně využívána. Jen výjimečně je náklad přepravován po Labi, které je podle německé vlády využito ze 72 %.

Podmínkou schválení výstavby jezu je stanovení kompenzačních opatření k ochraně evropsky významných lokalit Labského údolí a Porta Bohemica, kde má být jez vybudován. Opatření měla připravit správa parku do poloviny letošního roku. Brabec však do kabinetu přinesl odmítavé stanovisko ochránců, podle svých slov má zahájit mezistátní jednání neprodleně.

Na Labi v úseku od Ústí nad Labem ke státní hranici se dnes mohou plavit jen lodě s ponorem 140 centimetrů jen zhruba polovinu roku, s nižším ponorem 110 centimetrů pak asi v 74 procentech. Po vybudování jezu by měla stoupnout splavnost pro ponor 140 centimetrů na 345 dní v roce a pro 220 centimetrů na 180 dní. O vybudování jezu na dolním Labi se hovoří zhruba 20 let, ale proti jeho realizaci dlouhodobě bojují české i německé ekologické organizace a v minulosti i vláda spolkové země Sasko.

Foto: Děčínský deník 

Scroll to Top