Zpráva o životním prostředí: Meziročně došlo k poklesu odběrů vody o 4,5 ...

Se Zprávou o životním prostředí ČR za loňský rok, jež každoročně připravuje rezortní organizace MŽP – CENIA, se seznámila vláda. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na informace o stavu vodního hospodářství a komentář ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Meziročně došlo k poklesu celkových odběrů vody o 4,5 milionu metrů krychlových na 1 630,4 milionu. Specifické množství vody fakturované domácnostem meziročně mírně vzrostlo o 0,4 litru na osobu a den na 88,7 litru na osobu a den.

V roce 2017 bylo 94,7 % obyvatel zásobováno vodou z vodovodu, na veřejnou kanalizaci bylo připojeno 85,5 % obyvatel. Meziročně také došlo ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejný vodovod o 0,3 % a ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejnou kanalizaci o 0,8 %.

Podle základních ukazatelů sledovaných podle českých technických norem je jakost vody v tocích uspokojivá, ale velká část toků zůstává hodnocena III. třídou. Na českém území je potenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy vodní erozí.

„V oblasti sucha jsme letos stálé aktivity MŽP rozšířili o činnost expertní Národní koalice pro boj se suchem. Do budoucna potřebujeme nepochybně realizovat jak technická opatření v podobě vodárenských nádrží na zajištění pitné vody pro obyvatelstvo a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, tak i přírodě blízká opatření v podobě nových vodních prvků v krajině. A také musíme chránit půdu proti erozi nebo lépe využívat vodu jak v průmyslu, ve městech a obcích, tak i v zemědělství,“ komentoval zprávu Brabec.

Scroll to Top