NP Šumava: Popadané stromy ovlivňují vodu v jezeře

Popadané stromy ponechané zetlení na některých šumavských místech vytvářejí v okolních jezerech ideální podmínky pro výskyt ohrožených rostlin. Jedná se kupříkladu o šídlatku v Plešném jezeře. Potvrdila to studie biodiverzity a vodního režimu. Ta trvala na Šumavě tři roky. Informoval o tom mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

„Pro projekt jsme vybírali plochy tak, aby byly co nejpestřejší, a to jak prostředím, tak nadmořskou výškou. Sběr dat v rámci tohoto rozsáhlého projektu probíhal v lesních porostech, ale také na loukách, v mokřadech, potocích a jezerech, a to v nadmořských výškách od 300 metrů nad mořem až po 1400 metrů,“ sdělila odborná garantka projektu Zdeňka Křenová.

Studie sledovala například zotavení ledovcových jezer po kyselých deštích. „Například v povodí Plešného jezera mezi roky 2004 a 2008 odumřelo 90 procent dospělých smrků. Díky bezzásahovému režimu zůstala veškerá mrtvá biomasa v povodí. Z ní uvolněné živiny v jezeře nastartovaly i jeho nečekaně rychlé zotavování. Voda ztratila svou extrémní kyselost, v jezeře se obnovil uhličitanový pufrační systém a klesly koncentrace toxických forem hliníku,“ uvedl pracovník Biologického centra Akademie věd Jiří Kopáček.

Na Šumavě začala rozsáhlá obnova mokřadů

Odstartoval také sedmiletý projekt LIFE for MIRES. Jeho cílem je zlepšit stav na více než 2000 hektarech v minulosti odvodněného území. Díky tomu se bude vracet voda do mokřadů i původních horských potoků. Podle ředitele Správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného jde o důležitý projekt nejen pro Šumavu samotnou, ale i pro jiné regiony.
Na programu se podílí čtyři partneři. Správa Národního parku Šumava, Národní park Bavorský Les, organizace na ochranu přírody na německé straně Bund Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

„Během řešení projektu v letech 2018-2024 bude revitalizováno 2059 hektarů ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž 1672 hektarů tvoří mokřady a rašeliniště. Ve výsledku to znamená zablokování téměř 80 kilometrů odvodňovacích kanálů a obnovu 13 kilometrů drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky,“ doplnila vedoucí projektu Iva Bufková, podle níž bude jednou z největších ploch, které projdou revitalizací, přes sto hektarů velké území pramenišť a mokřadů pod Zhůřím U Javorné.

Scroll to Top