Nové retenční nádrže a přehrady na Rakovnicku a Lounsku

Pokračují přípravy na výstavbu několika retenčních nádrží na Rakovnicku. Úspěšně postupují plány pro vybudování retenční nádrže u Senomat a Šanova, stejně tak se mluví o stavbě u Nouzova.

Nová přehrada může vzniknout rovněž na říčce Blšanka u obce Mukoděly v Ústeckém kraji. Ta by měla v období sucha odpouštět vodu, a korigovat tak průtok v říčce. Intenzivně by ji mohli využívat zemědělci. Povodí Ohře o této stavbě uvažuje několik let a podnik si již nechal zpracovat studii proveditelnosti. U Mukoděl by tak mohla vyrůst menší nádrž s celkovým objemem do jednoho milionu metrů krychlových. Vodohospodáři nyní vyjednávají s majiteli dotčených pozemků, které musí pro výstavbu vykoupit.

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top