Film o proměně přehrady Šance v Beskydech

Nádrž Šance prošla poprvé od svého dokončení v roce 1969 celkovou rekonstrukcí, která zvýší její bezpečnost a spolehlivý provoz. Práce trvaly tři roky a zahrnovaly široký okruh prvků zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Projektantem akce byla společnost AQUATIS, zhotovitelem pak OHL ŽS. Modernizace Šancí byla financována ministerstvem zemědělství v dotačním programu Podpora prevence před povodněmi III a také z prostředků Povodí Odry.

Na facebookových stránkách Moravskoslezského kraje se můžete podívat na video, které s komentářem popisuje proměnu jedné z nejvýznamnějších tuzemských přehrad.

Odkaz zde.

Scroll to Top