Moravskoslezský kraj opět podporuje ekologii, včetně nakládání s odpadními vodami

Obce v Moravskoslezském kraji mohou žádat o dotace v oblasti životního prostředí. Hejtmanství navazuje na podporu zkvalitňování nakládání s odpady, ale také na řešení nakládání s vodami. Peníze půjdou také na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Kraj přerozdělí 27 milionů korun.

Jedním z cílů dotačního titulu je obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými a odpadními vodami. „Obce už od loňského roku podporujeme v posuzování, zda je pro danou obec vhodné vybudovat jednu centrální čistírnu odpadních vod nebo několik lokálních, zda je určitá oblast vhodná k zasakování odpadních a srážkových vod, nebo jak nejlépe se srážkami nakládat. Je to jednoduše cesta, jak chceme pomoci řešit problém sucha, se kterým se v poslední době musíme potýkat,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Obce tak mohou v tomto případě od 3. prosince 2018 do 11. ledna 2019 žádat až o 400 tisíc korun.

Až pět milionů korun mohou menší obce získat na drobné vodohospodářské akce. Prostředky využijí na výstavbu a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a úpraven pitné vody. Žádosti o tyto dotace mohou podávat od 3. prosince 2018 do 11. ledna 2019.

Až dvousettisícovou podporu mohou dostat na zpracování studie o optimalizaci nakládání s odpady. „Chceme tímto způsobem obcím pomoci připravit se na zákaz skládkování, který začne platit v roce 2024. Studie mají navrhnout řešení, jak zajistit efektivnější využití odpadů a tím pádem i snížení množství komunálního odpadu. Tyto studie obce využijí při přípravě konkrétních investičních projektů a také v žádostech o podporu ze strany státu nebo taky Evropské unie,“ doplnila Uvírová. Žádosti o tyto dotace lze zasílat od 2. ledna do 1. března 2019.

Scroll to Top