Krnovské vodovody a kanalizace zahájily podzimní etapu deratizace

Kvůli zvýšenému množství potkanů odstartovaly krnovské vodárny podzimní deratizaci. Podle vodohospodářů k tomu kroku přistoupili na základě vyhodnocení situace v terénu a na základě upozornění občanů.

„Deratizaci kanalizační sítě v naší správě si zajišťujeme vlastními pracovníky, hubení hlodavců v dalších prostorách, například ve sklepech nemovitostí, provozovnách a podobně, nejsme oprávněni provádět. Je to povinností každého vlastníka nemovitosti. Z tohoto důvodu je vyzýváme, aby deratizaci svých prostor zajistili vlastními prostředky,“ uvedl jednatel KVaK Libor Staněk.

Přemnožení potkanů však lze snadno předejít. „Jednoduchým a nejlevnějším preventivním opatřením je udržovat pořádek v místech shromažďování odpadu, ve sklepních prostorách, šachtách, teplovodních kanálech,“ uzavřel Libor Staněk.

Podle ředitele kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolky zůstává velkým problémem vypouštění odpadních vod se zbytky potravin a přepálených olejů do veřejné kanalizace. „Tyto potraviny se stávají ideální potravou pro potkany, kterým se pak výborně daří. Rychle a nekontrolovatelně se následně rozmnožují. Snažíme se o tomto problému veřejnost informovat a vzdělávat už od základních škol, ale situace se v tomto ohledu zásadně nelepší,“ informoval Tlolka.

Ilustrační foto 

Scroll to Top