4,6 miliardy korun ve čtvrté etapě protipovodňových opatření

Ministerstvo zemědělství odstartovalo čtvrtou etapu podpory v dané oblasti. Pravidla podepsal ministr Miroslav Toman. Do roku 2024 vzniknou stavby s celkovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 miliardy korun. Nejnovější program navazuje na třetí etapu z let 2014-2019.

Ve čtvrté etapě budou opatření zahrnovat budování nových retenčních prostorů, úpravy existujících vodních nádrží, opatření k rozlivům povodní, zvyšování kapacity koryt, výstavbu ochranných hrází i zajištění projektové dokumentace významných akcí. „Plánujeme vybudovat například poldr Kutřín na vodním toku Krounka v povodí Labe s předpokládanými náklady půl miliardy korun, dílčí opatření v povodí horního toku řeky Opavy za přibližně 1 miliardu nebo protipovodňové opatření v Hranicích na Moravě a Husinci či rekonstrukci vodního díla Jezeří,“ řekl ministr Toman.

O dotace mohou žádat obce a správci vodních toků

Výše dotace se bude podle rezortu pohybovat mezi 70 až 95 % stavebních nebo projektových nákladů. „Projekty protipovodňové ochrany se zabývají všemi aspekty zvládání povodňových situací v povodích a navrhují vhodné kombinace technických opatření na vodních tocích a přírodě blízkých opatření. S ohledem na aktuální klimatické změny a extrémní počasí povedou plánovaná opatření také ke zlepšení vodního režimu v krajině. V probíhající třetí etapě programu prevence před povodněmi ministerstvo zemědělství poskytne 1,6 miliardy korun a předpokládá, že v závěru etapy částka dosáhne téměř 3 miliardy korun,“ uvedlo ministerstvo.

Třetí etapa je zaměřena na opatření zajišťující retenci – zadržení vody v poldrech a vodních nádržích a současně také na nezbytná opatření podél vodních toků. K nejvýznamnějším akcím patří například vybudování suché nádrže Jelení, zvýšení retence vodního díla Šance či zvýšení kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci.

Ilustrační foto (Povodí Moravy) 

Scroll to Top