Třinecké železárny: Provoz hutě nebyl suchem nijak omezen

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz provedl průzkum mezi významnými českými průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody. Redakce zjišťovala, nakolik se v jejich činnosti odrazilo suché počasí posledních let a zda zavádějí opatření, jejichž cílem je zefektivnit hospodaření s vodou a snižovat její spotřebu.

Průmysl je nejvýznamnějším odběratelem vody z povrchových zdrojů v České republice – jde zhruba o 70 % spotřeby. Největším odběratelem je energetika, následuje zásobování obyvatel pitnou vodou. Pozitivem je, že průmyslové podniky dlouhodobě realizují řadu opatření, jejichž cílem je snižování spotřeby vody z ekonomických důvodů i z hlediska snížení dopadů na životní prostředí.

Třinecké železárny patří k podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Společnost byla založena v roce 1839 Těšínskou komorou. Dnes jsou železárny nenahraditelným prvkem Třinecka a podporují řadu kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit, včetně hokejového klubu HC Oceláři Třinec.

„Třinecké železárny odebírají vodu jak z řeky Olše, tak z Těrlické přehrady. Roční odběr se celkově z obou zdrojů pohybuje pod hranici 10 milionů kubíků, do toku po vyčištění v čističce odpadních vod vracíme zpět asi 4 miliony kubíků. Jedná se dlouhodobě stabilizovaný stav,“ uvedla tisková mluvčí firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel Petra Macková Jurásková.

V období sucha je snižován odběr z toku Olše a zvyšován odběr z přehradní nádrže Těrlicko tak, aby byl zachován dostatečný průtok v Olši nezbytný pro život ryb a dalších živočichů. Železárny ale v roce 2018 nemusely kvůli kapacitě vodních zdrojů nijak měnit standardní režim, čemuž také pomohly vydatné deště na počátku července.

„Na úsporných opatřeních a ekologizaci jednotlivých provozů pracujeme neustále. V současné době jsou na všech výrobních provozech vybudovány uzavřené recirkulační vodní okruhy. V případě kritického nedostatku vod máme připravena opatření ke snížení spotřeby přídavných vod. Možnosti snížení potřeby jsou ale omezené a provoz hutě je na dodávce vod existenčně závislý. Hospodaříme s vodou proto velmi obezřetně a co nejefektivněji,“ zdůraznila Macková Jurásková.

Scroll to Top