DEZA významně investuje do vodního hospodářství

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz provedl průzkum mezi významnými českými průmyslovými podniky, jejichž výroba je náročná na spotřebu vody. Redakce zjišťovala, nakolik se v jejich činnosti odrazilo suché počasí posledních let a zda zavádějí opatření, jejichž cílem je zefektivnit hospodaření s vodou a snižovat její spotřebu.

DEZA má více než stodvacetiletou tradici a sídlí ve Valašském Meziříčí. Společnost je výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek. Patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. Je členem skupiny Agrofert.

Spotřeba vody je po celý rok ustálená

V roce 2017 DEZA spotřebovala 1 400 000 metrů krychlových vody. Spotřebu monitoruje kontinuálním měřením průtoku na každém významném vodovodním potrubí. „Z povahy chemických výrob je spotřeba vody spíše vázána na provozování, nebo neprovozování dané výrobní jednotky v určitém časovém intervalu. Dalo by se říct, že spotřeba vody je během celého roku ustálená a k jednotlivým výkyvům dochází pouze při odstávkách jednotlivých výrobních provozů. Během srpna jsou pravidelně odstaveny všechny výrobní provozy z důvodu roční údržby zařízení. V tomto období je spotřeba vody nižší než v ostatních měsících,“ vysvětlil mluvčí skupiny Agrofert Karel Hanzelka.

Související obrázek

Sucho DEZU zasáhlo, nejhorší bylo léto 2015

DEZA v posledních letech pociťuje četnější výskyt sucha projevující se nízkým stavem vody v řece Bečvě. „Doposud nejhorší období bylo během léta 2015, kdy jsme z důvodu nízké hladiny nemohli čerpat vodu z řeky Bečvy sedmnáct dnů. Letošní sucho, které ještě neskončilo, nám již přineslo takových dnů deset. Během nich byl průtok v řece Bečvě pod úrovní jednoho metru krychlového za sekundu, což pro nás dle platného integrovaného povolení znamená nulový odběr vody. Během tohoto období jsme plně odkázáni na akumulované zásoby vody. Kapacita retenčních nádrží je však omezená, proto je naší snahou tyto nádrže dále rozšiřovat,“ pokračoval Hanzelka.

Vznikne další retenční laguna

DEZA v roce 2017 uvedla do provozu novou lagunu s kapacitou 19 000 metrů krychlových vody, což ji umožní až patnáctidenní nezávislost na vodě z Bečvy. „Do budoucna plánujeme postavit ještě jednu retenční lagunu,“ vyzdvihl Hanzelka. Veškerá voda z provozu je čištěna pomocí chemicko-fyzikálních procesů v chemické čistírně odpadních vod a následně v biologické čistírně odpadních vod. Voda dosahující požadovaných kvalitativních parametrů je přes biologickou dozrávající lagunu vracena zpět do řeky.

Rekonstrukce biologické čistírny za stovky milionů

„Průběžně se snažíme snižovat spotřebu, ale vzhledem k charakteru výroby je naše snaha omezená. Provedenou rekonstrukcí rozvodů vody se nám podařilo cíleně snížit ztráty a vhodnými úpravami zařízení zvyšujeme návratnost kondenzátu. V letošním roce zahájíme rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod v řádu stovek milionů korun, která přinese další zvýšení čistoty vypouštěné vody do řeky Bečvy,“ uzavřel mluvčí společnosti.

Scroll to Top