Klatovy vybudují vodovod do Dehtína

V Klatovech připravují připojení Dehtína na vodovod a kanalizaci. Součástí bude také napojení deset kilometrů vzdáleného Švihova u Klatov na vodovodní přivaděč z nýrské přehrady. Podle starosty Klatov Rudolfa Salvetra bude mít prodloužení vodovodu a kanalizace dva hlavní přínosy.

„ Jednak je to napojení další integrované části našeho města, jako jsme připojili například Točník, čili zkvalitnění zásobování vodou v době sucha a zlepšení kvality pitné vody. Druhou podstatnou záležitostí je napojení Švihova, který se tak stane dalším odběratelem z úpravny vody v Milencích,“ uvedl Salvetr.

Klatovy získaly na vybudování vodovodu a kanalizace do Dehtína dotaci 8,2 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Přijetí prostředků schválilo zastupitelstvo na posledním předvolebním zasedání.

„Odečteme-li dotace a daň z přidané hodnoty, dostáváme se na dvanáct milionů korun. Máme příspěvek od města Švihov na část vodovodního přivaděče a bude tam i příspěvek od soukromého investora, takže ve finále město Klatovy vodovod a kanalizace pro Dehtín vyjdou přibližně na 8,5 milionu korun. Nyní dokončujeme projektovou dokumentace a záhy hodláme vyhlásit výběrové řízení, aby na jaře příštího roku mohly začít práce,“ shrnul financování a časový plán klatovský místostarosta Václav Chroust.

Zdražili vodu o korunu

Zastupitelstvo města rozhodlo v listopadu 2017 o vytvoření zvláštního fondu Vodovod a kanalizace Točník. Do něj míří finanční prostředky například z navýšení vodného a stočného. Právě v Točníku Klatovy budují vodovod a kanalizaci za 60 milionů korun.

„Schválili jsme fond, jehož prostřednictvím bude tato akce financována. Bude tvořen prostředky z dotací, z rozpočtu a vodohospodářského fondu. Samozřejmě tam půjdou peníze, které lidé platí za přípojky, jež jsou pro vodovod a kanalizaci potřeba. Fond bude také tvořen z navýšení nájemného, vodné a stočné bude navýšeno o jednu korunu,“ informoval loni místostarosta Václav Chroust.

Starosta Rudolf Salvetr také připomněl, že vodné a stočné patří v porovnání s jinými městy k nejlevnějším. „Musíme si ale uvědomit, že pokud chceme tuto službu poskytnout dále, je třeba být solidární,“ uvedl Salvetr. Do nově vytvořeného fondu půjdou ročně čtyři miliony korun.

Scroll to Top