Pokuta 400 tisíc za nedoložené nakládání s nebezpečnými oleji

Provozovateli zařízení k úpravě odpadních olejů v Lípě na Zlínsku, společnosti ČEPRAMO, uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí v Brně sankci ve výši 400 tisíc korun. Firma porušila provozní řád a nezaslala roční zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2016 na Krajský úřad Zlínského kraje.

„Provozovatel nedoložil rozbory u namátkově vybraných odpadních olejů – na obsah chloru, polychlorovaných bifenylů (PCB) a mechanických nečistot. Jednalo se o 638 tun odpadních olejů, které přijal v roce 2016 ke zpracování a které spadají do kategorie nebezpečných odpadů. Nezdokladoval také, v jakém režimu pak byly upravené oleje ze zařízení v roce 2016 a 2017 expedovány. Zda jako výrobek nebo upravený olej k energetickému využití, nebo olej k regeneraci,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Tomáš Augustin.

Podle něj u expedovaných olejů v množství 865 tun nebyly doloženy žádné rozbory například na obsah chloru, PCB, bodu vzplanutí, obsahu vody, mechanických nečistot, popřípadě výhřevnost, obsah síry, arsenu, kadmia, rtuti či olova. Inspektoři při stanovení výše pokuty vzali v úvahu to, že přijaté odpadní oleje patřily do kategorie nebezpečných odpadů. Následné odvolání firmy označilo ministerstvo životního prostředí jako opožděné a pokuta tak nabyla právní moci.

Scroll to Top