Významné jednání o přehradě Vlachovice

Zlínským krajem je vybudování vodního díla Vlachovice vnímáno jako strategická zásobárna vody do budoucna. Naposled se na jednání, které inicioval náměstek hejtmana Josef Zicha, za účasti zástupců Povodí Moravy probíraly stav infrastruktury vodovodů v kraji, další možné propojení vodních nádrží i schválená opatření za přibližně 870 milionů korun související s vlachovickou přehradou. Vláda České republiky v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření až do výše 872 milionů korun. Stavbu navrhlo Povodí Moravy, které je zároveň jejím investorem.

„Plánované vodní dílo Vlachovice je potřeba chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako komplexní soubor dalších staveb a opatření, které společně pomohou zajistit hlavní účel nádrže, jež má sloužit zejména jako zásobárna vody pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmyslu či jako ochrana před povodněmi. Pevně věřím, že vodní dílo Vlachovice bude vzorovým příkladem toho, jak se dá skloubit výstavba vodárenské nádrže se zájmy životního prostředí a také se zájmy obyvatel okolních obcí,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Studie navrhuje jako vhodná opatření drobnější členění zemědělských ploch, vytváření remízků, mezí, rozptýlené zeleně a dalších prvků, na nichž nebude prováděna orba. Pro tyto účely již je navrženo založení trvale travnatých ploch na více než třicet hektarech či vybudování travnatých pásů v celkové délce téměř třicet kilometrů. Náklady jsou vyčísleny na 5,4 miliardy. „Pokud příprava poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekává se vydání stavebního povolení do konce roku 2023, zahájení výstavby díla v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba o tři roky později,“ řekl Gargulák.

Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem také pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využíváno ke sportovnímu rybolovu a rekreaci. Podle Povodí Moravy se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a objemem 29,1 milionu metrů krychlových. Pro průběh projektování je také významnou skutečností, že s realizací stavby souhlasilo všech devět dotčených obcí. Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování.

Scroll to Top