Povodí Moravy: Začaly opravy posledního úseku Baťova kanálu

Vzrůstající provoz na Baťově kanále si žádá podle Povodí Moravy stále více pozornosti a finančních prostředků na údržbu a obnovu. Vodohospodáři začali kromě příprav plavební cesty na nadcházející sezónu také s opravou posledního úseku severní větve Baťova kanálu v úseku mezi plavebními komorami Huštěnovice a Babice. Od října do dubna 2019 zde bude snížena hladina tak, aby stavební stroje mohly provádět patřičné úkony při obnově parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu.

„Veškeré práce budou zajišťovány z levého břehu Baťova kanálu tak, aby nezasahovaly do pravobřežní části hrází s cyklostezkou. Provoz na ní může být bez omezení zachován,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a náklady dosáhnou 13,3 milionu korun.

Udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu je trvalým úkolem Povodí Moravy. „Aby byl provoz co nejméně omezen, je nutno většinu oprav a údržby provádět mimo plavební sezónu, což značně komplikuje provádění prací a prodlužuje termíny realizací jednotlivých oprav či staveb,“ zdůraznili vodohospodáři.

Rekordní počet přepravených lidí

V porovnání s předchozími lety stoupl jak počet návštěvníků, tak také proplavených lodí. Každou komorou se proplavilo 3 526 lodí, což je o 416 více než v roce 2017. „Na žádost provozovatelů lodní dopravy i samotné vodácké veřejnosti posunulo Povodí Moravy začátek plavební sezóny a zahájilo provoz již v posledním týdnu měsíce dubna. Zároveň přidalo další dny v květnu a pro celou sezónu rozšířilo „komorovací hodiny“. Tím všem účastníkům umožnilo využít poměrně dlouhou plavební sezónu,“ zdůraznili vodohospodáři z Povodí Moravy.

Kvůli suchu průtok v řece Moravě klesl na historické minimum, což v srpnu donutilo Státní plavební správu přijmout opatření k částečnému omezení provozu, avšak s minimálními dopady na účastníky plavby. Nejvytíženější trasa se nachází v úseku mezi komorou Uherský Ostroh a Vnorovy, kde byl také zaznamenán největší nárůst počtu lodí. Komorou Vnorovy I proplulo o 954 lodí více než loni. Stagnaci hlásí plavební komora v Huštěnovicích. Tam se proplavilo o 18 lodí méně.

Olomoucký kraj podpořil rozšíření kanálu

Hejtmanství souhlasí se záměrem Ředitelství vodních cest, které plánuje prodloužit kanál z jižní Moravy do Olomouce. Po posledním jednání krajské rady o tom informoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Rozšíření Baťova kanálu by mělo pozitivní vliv na rozvoj turistického ruchu. Nové přístavy mohou vzniknout například v Dubu nad Moravou nebo Kojetíně. Lidé by se lodí dopravili až do Hodonína,“ uvedl Okleštěk.

Ředitelství vodních cest by chtělo kanál do Olomouce prodloužit ve čtyřech etapách. Náklady se odhadují až na miliardu korun. Olomoucký kraj by se na akci finančně spolupodílel. „Platili bychom jen některé přidružené částky. Většinu nákladů by pokryl investor, tedy Vodní cesty,“ vysvětlil Okleštěk.

Scroll to Top