Proti suchu má Jesenicku pomoci téměř 70 jezírek

Občanské sdružení Silezika buduje na Jesenicku desítky nových jezírek. Od plánu si odborníci slibují efektivnější zadržení vody v krajině. Silezika dostala šestimilionovou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Informoval o tom portál idnes.cz. 

„Naším cílem je zadržet v přírodě co nejdéle vodu z dešťů, aby tak rychle neodtékala pryč. Zvlášť v období sucha to má velký význam jak pro živočichy, tak pro vodní bilanci v krajině,“ vysvětlil Juraj Grňo. Po regionu ochranáři vytipovali místa, kde žijí obojživelníci. Následně vyjednali povolení od obcí, majitelů pozemků, lesů a zemědělců. Každé z jezírek zadrží zhruba 300 kubíků vody.

Výstavbu vítá odborník na vodu v krajině Jan Koutný z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Tohle je celokrajský ojedinělý projekt. Je dobré, že zahrnuje v podstatě celé Jesenicko a Silezika se snaží řešit problém s vodou v přírodě na severu regionu komplexně,“ vyzdvihl Koutný. Akci podporují i jednotlivé samosprávy. „K hloubení jezírek jsme dali souhlas, protože je to krok správným směrem. Pomáháme jim, i co se týká administrativy. Budeme rádi, když bude Silezika v těchto aktivitách pokračovat,“ řekl starosta Staré Červené Vody Karel Šuhajda. Podle něj jsou podobné malé vodní plochy významné pro život i pro hydrologické poměry.

„Jezírka pomáhají zachytávat vodu z jednotlivých mikropovodí. Ta by jinak při deštích rychle a jen s minimálním užitkem odtekla. Takhle se udrží a umožní výpar vody a kondenzaci přímo v krajině. Navíc v období sucha dlouho dotuje okolní plochy a pomáhá vytvářet příznivější mikroklima,“ doplnil Koutný z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ilustrační foto 

Scroll to Top