Proběhlo první setkání nadnárodní spolupráce povodí Dunaje

První setkání partnerů a oficiální zahájení projektu DANUBE FLOODPLAIN (Snižování povodňového rizika prostřednictvím obnovy záplavových oblastí podél řeky Dunaje a přítoků) se uskutečnilo 27. a 28. září 2018 v rumunské Bukurešti. Zúčastnily se ho Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Srbsko.

Partneři program zrekapitulovali, vyhodnotili dosavadní činnost, zkoordinovali jeho harmonogram a podrobně se dohodli na aktivitách pro následující monitorovací období. Jediným českým zástupcem je Povodí Moravy.

„Vzhledem k tomu, že jednou z pilotních oblastí je i hraniční úsek řeky Moravy, bude pro nás významným partnerem Slovenský vodohospodářský podnik, se kterým budou v nastávajícím období koordinovány pracovní postupy,“ sdělil za vodohospodáře mluvčí podniku Petr Chmelař.

Projekt je realizován pod záštitou programu Evropské unie pro meziregionální spolupráci a jeho hlavním cílem je zlepšit nadnárodní řízení, posílit prevenci před povodněmi a maximalizovat přínosy pro biologickou rozmanitost. Byl zahájen 1. června 2018 a bude trvat do 30. listopadu 2020. Výše financování činí 3,67 milionu EUR, z čehož je 151 tisíc EUR určeno pro oblast řeky Moravy na území České republiky.

Scroll to Top