Celosvětový úklidový den s 15 miliony zúčastněných

V polovině září proběhl Celosvětový úklidový den, do kterého se zapojilo 158 zemí. V České republice se konalo 439 akcí za účasti 7030 dospělých a 2863 dětí. Podařilo se sesbírat 118 tun odpadů. Další třicítka úklidových akcí se ještě letos u nás chystá.

Například Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav zorganizoval spolu s dalšími organizacemi Čištění řeky Dyje v centru Břeclavi a i přes handicap v podobě nesníženého průtoku řeky vyčistili dobrovolníci její koryto a přilehlé břehy v délce 1,2 kilometru a nasbírali 22 pytlů odpadků. Největší akcí byl úklid Základní školy Máj II v Českých Budějovicích se zapojením 430 žáků. Nejaktivnější společností byla Komerční banka, jejíž zaměstnanci zorganizovali 20 firemních úklidů v místech svých poboček.

„Většinu úklidového materiálu jsme rozdali již při tradičních jarních úklidech, díky našim partnerům v čele s Nadačním fondem Veolia jsme však byli schopni poskytnout rukavice a pytle na sesbíraný odpad i pořadatelům podzimních akcí,“ uvedla Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody. Podle svazu patří k nejvýznamnějším plánovaným akcím pro rok 2018 ještě první ročník úklidu řeky Jizery ve dnech 12. a 13. října. Organizátoři očekávají kolem 2000 účastníků.

„Přes třicet organizátorů naplánovalo své úklidy na pozdější termíny a najdete je v interaktivní mapě zde. Zároveň je již možno registrovat úklidy na příští ročník akce, jehož hlavním úklidovým dnem bude tradičně první dubnový víkend, konkrétně sobota 6. dubna 2019,“ sdělil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Společensky prospěšný projekt vnímá Kubásek i jako dárek republice k jejímu stému výročí. „Každý z nás půjde ostatním příkladem, a přispějeme tak ke změně chování celé společnosti směrem k minimalizaci vzniku odpadů, správnému nakládání s odpady a také ke zvýšení povědomí o závažnosti situace a tématech, jako je oběhové hospodářství,“ řekl Kubásek.

Celosvětovému úklidovému dni předcházel úklid nábřeží Vltavy v Praze, který se konal 4. září. Akce v Praze se zúčastnili zástupci OSN, Povodí Vltavy a ministerstva životního prostředí. Posláním Celosvětového úklidového dne je kromě úklidu pláží, lesů a řek také nastartovat diskusi o současném neudržitelném způsobu nakládání s odpady.

Scroll to Top