Dobrovolníci nasbírali v okolí přehrady v Liberci přes 200 kilogramů odpadu

Práce okolo přehrady byly součástí akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko. V České republice je registrováno zhruba 3300 podobných akcí, které organizují jednotlivci, obce, školy, organizace nebo firmy. Do úklidu na severu Čech se zapojilo 14 dobrovolníků.

„Sbírali jsme podél hráze, u kláštera a v lesoparku na Králově háji. Nasbírali jsme 212 kilogramů. V Praze jsou úklidové akce každý týden, byl bych rád, kdyby v Liberci to fungovalo měsíčně nebo aspoň jednou za čtvrtletí,“ informoval ČTK jeden z dobrovolníků Tomáš Neděla.

Letos to bylo naposled, co se mohli lidé v přehradě vykoupat. Další dva roky bude vypuštěná. Povodí Labe zahájí na jaře dlouho plánovanou modernizaci. „Je třeba zbavit přehradu technických neduhů, přece jen jde o staré dílo, které už zásadní rekonstrukci vyžaduje. Opravy budou náročné právě s ohledem na její stáří a technologie, které se už dnes nepoužívají,“ řekl v únoru ředitel závodu Jablonec nad Nisou Povodí Labe Bohumil Pleskač.

Liberecká přehrada, známá též jako vodní dílo Harcov, je schopna zadržet 630 tisíc kubíků vody. Dnes slouží především jako rekreační místo pro obyvatele Liberecka, ačkoliv byla původně navržena pro ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro průmyslové potřeby. Opravy se budou týkat hráze i podloží. Vzniknou také nové spodní výpusti a bude upravena kaskáda s přelivy a rovněž vstupní část, kterou přitéká voda do přehrady.

„Práce budeme dělat s ohledem na to, aby v budoucnu bylo snazší sanovat celé podloží i nadloží hráze. Postaví se štoly, kterými se pak budou provádět injektáže, aby se zamezilo případným průsakům. Výhodou bude, že pak už se nebude muset kvůli opravám přehrada vypouštět,“ doplnil Pleskač.

Scroll to Top