Modernizace čistírny v Říčanech u Prahy za 146 milionů korun

Na stavbu získalo město dotaci téměř 77 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Další finanční prostředky musí získat jinde. Čistírna je dlouhodobě na hranici kapacity a je potřeba ji rozšířit. Rekonstrukce je plánovaná na roky 2019 a 2020. Podporu má město přislíbenou také na stavbu kanalizace v místní části Voděrádky. Kapacita současné čistírny vystačí zhruba pro 16 200 obyvatel, nově by to mělo být 20 600.

Po rozšíření bude možné k zařízení připojit všechny dosud nenapojené nemovitosti v zastavěných částech města, které jsou odkázány na vlastní jímky, nebo septiky. Rozsáhlou modernizaci čistírny chystá také Kamenice u Prahy. Říčany zároveň připravují řadu opatření, aby ulevily Praze při vydatnějších deštích. Hlavní město totiž dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky.

Vedení Prahy uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Říčany v této souvislosti pracují na dvou projektech. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním mělo město větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Scroll to Top