U Brněnské přehrady vzniknou stezky pro nordic walking

Lesy ČR zahájí 17. září v Podkomorských lesích u Brněnské přehrady první ze čtyř plánovaných etap výstavby stezek pro nordic walking. Návštěvníky lesů ani přehrady práce nijak neomezí. Hotovo by mělo být začátkem listopadu a podnik za úvodní etapu zaplatí 820 tisíc korun.

„Upravíme pěšiny a lesní cesty. Stezky nepovedou místy, kde žije zvěř,“ uvedl ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Brně Dalibor Šafařík. Vznikne areál s deseti asi tříkilometrovými značenými trasami, které se vzájemně prolínají. „V nich zřídíme tělocvičnu a pod vodárenským objektem na vyhlídce Chvalovka postavíme dřevěnou konstrukci s výhledem na přístaviště Brněnské přehrady,“ pokračoval Šafařík.

Podnik obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů plochy, což představuje zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o 38 600 kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu vodních toků a bystřin. Lesy jsou rovněž držiteli osvědčení v systému PEFC. To je dokladem, že hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného rozvoje.

Scroll to Top