Povodí Odry upozorňuje na zvýšený průtok v řece Moravici

V souladu s Kalendářem vodáckých akcí MS kraje pro rok 2018 proběhne organizovaná vodácká akce Zamykání Moravice. Z požadovaných termínů bude podnik vypouštět více vody z přehrady pouze v sobotu 22. září. Z důvodu odstávky Hydrocentrály v Podhradí pak budou vodohospodáři požadované množství 13 kubických metrů za sekundu vypouštět z Kružberka od osmé hodiny rána do jedné odpoledne.

Červencové a srpnové zrušení sjezdu řeky Moravice vyvolalo mezi vodáky negativní emoce. „Naší prioritou je zajišťovat pokud možno dobrou kvalitu vody v nádrži Kružberk pro zásobování úpravny vody v Podhradí. Z těchto důvodů oznamujeme, že s uspořádáním srpnového sjezdu 18. a 19. 8. 2018 nemůžeme souhlasit,“ zdůraznilo Povodí Odry.

Vodohospodáře ale vodáci vinili z nedostatečné přípravy sjezdu. Povodí akci zakázalo kvůli suchu. Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčková však vodohospodáři musí myslet kromě vodáků i na ostatní, kteří řeku využívají. „Rekreace má nejnižší prioritu. S tím byli organizátoři sjezdů opakovaně seznamováni. To, že byly zrušeny některé sjezdy v Čechách, vypovídá o nebezpečí sucha. Navíc jde o jev, který se dlouhodobě vyvíjí a jeho řešení trvá měsíce i roky,“ vysvětlila Vlčková.

Scroll to Top